Agenda

EP: Lliurament informes 3a avaluació i avaluació Final de cicleEI: Enviament a les famíles: Informes 2a avaluacióESO: Enviament informes avaluació Extraordinària