Notícies

Pla d'obertura de centre

08-06-2020

DOCUMENTS PER DESCARREGAR:

  1. Pla d'obertura de centre
  2. Registre de temperatures diàries
  3. Model de declaració responsable

RESUM DE LA NORMATIVA PER ACCEDIR AL CENTRE

Us recordem la normativa que han de complir els alumnes que vinguin a partir del dia 8 de juny.

  1. Totes les famílies hauran de signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE conforme els alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes compatibles amb la COVID-19, no són casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies.
  2. També s'haurà de presentar còpia del llibre de vacunes conforme es troba al dia.
  3. Les famílies seran responsables de vigilar l'estat de salut dels seus fills i filles i prendre la temperatura cada dia abans d'anar a escola. En el cas d'observar febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o filles al centre i avisaran a aquest immediatament. CALDRÀ PORTAR EL REGISTRE DIARI DE LA TEMPERATURA SIGNAT.
  4. Serà obligatòria l'assistència al centre amb una mascareta de protecció. La seva utilització a l'interior del centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que es marquin per cada espai i moment.
  5. Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat. Només el podrà acompanyar un familiar per alumne.
  6. Els alumnes una vegada entrin al centre, no podran sortir fins a l'hora de sortida, és a dir, no sortiran al carrer a l'hora del pati, romandran a l'escola.
  7. Es pot portar un entrepà i una ampolla petita d'aigua. En cap cas es podrà compartir menjar o beure.

Xarxes socials: