Escola


3 Fotos

HISTÒRIA DE L'ESCOLA


El primer de desembre de 1966, va començar la seva singladura la Escuela-Academia Virgen del Carmen al carrer Camprodon nº 22-24. Va ser als locals que el senyor Josep Sol Rodríguez, en règim de lloguer, va posar a disposició de la família Esteban Marcos per a fer realitat el somni de formar un centre d' Educació. Era una zona que necessitava l'escolarització de la nombrosa població infantil que arribava a Santa Coloma.

En el curs 77-78 es van incorporar al centre nous locals al carrer Jacint Verdaguer 51-53 i van permetre ampliar la tasca social que l'escola desenvolupava als diferents barris. El curs 81-82, es traslladà, gairebé en la seva totalitat, a Sant Ramon nº11, ocupant l'edifici de la "Institución Nesta”. Actualment el Parvulari està ubicat a Jacint Verdaguer, i Educació Primària i Secundària, al carrer Sant Ramon nº 11.

Han passat 50 anys i l'esperit de servei i dedicació a l'Ensenyament es manté viu, gràcies a l'ajuda del claustre de professors i de la totalitat de la comunitat educativa.