Etapes

INFANTIL


L'etapa d'Educació Infantil està estructurada en dos cicles: la Llar d'Infants (de 0 a 3 anys) i el Parvulari (de 3 a 6 anys). El nostre centre imparteix docència a alumnes de Parvulari: P3, P4 i P5.

Dels 3 als 6 anys l'infant experimenta un gran desenvolupament psicomotor, cognitiu, afectiu i social. El desenvolupament de l'infant segueix unes pautes però no tots l'aconsegueixen en el mateix moment ni en les mateixes condicions.

Durant d'Educació Infantil, els nens han d'aprendre a utilitzar els diferents tipus de llenguatge per comunicar-se i expressar-se, descobrir les característiques físiques i socials de l'entorn més proper, anar-se formant una imatge positiva d'ells mateixos i dels altres, adquirir nous hàbits i unes normes de comportament que els porti cap a l'autonomia personal.

El paper dels adults en aquestes edats es molt important. Cal que hi hagi una coordinació enre la família i l'escola en tot aquest procés de desenvolupament i aprenentatge, de manera que l'ambient educatiu de l'infant sigui el més ric possible i l'ajudi a crèixer en tots els àmbits. Els adults regularan la seva intervenció d'acord amb les respostes que els nens vagin donant.